Peli käynnistyy... Starting up...

-LIUKURIPELI

Pelaa Pågen Gifflar -liukuripeliä ja voit voittaa talven makeimmat liukurit!

Pelin tarkoitus on liukua 30 sekunnin aikana mahdollisimman pitkä matka mäkeä alas. Matkan varrella on esteitä, joita pitää väistellä. Hyppyreistä saat lisää vauhtia ja Gifflar-pullista sekunnin lisäaikaa!

Pelaajien kesken arvotaan kampanjan ajan 1.2.-17.3.19 viikottain 5 Gifflar-liukurirengasta.

Kisa on päättynyt! Voit silti pelata vielä peliä.

Onnea matkaan!

Aika loppu!

Tulos:

45m

Jaa tulos Facebookissa!

Pelaajien kesken arvomme kampanjan ajan 1.2.-17.3.19 viikottain 5 Gifflar-liukurirengasta.

TOP
10

TIETOSUOJASELOSTE

Oy Pågen Ab tietosuojaseloste Rekisterinpitäjä Oy Pågen Ab Y-tunnus 0114242-2 Linnoitustie 4 A 02600 Espoo www.pagen.fi etunimi.sukunimi@pagen.se Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Riikka Haarasilta-Suutarinen Linnoitustie 4 A 02600 Espoo 0505214366 riikka.haarasilta-suutarinen@pagen.se Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus? Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen Gifflar- liukuripelin arvontapalkintojen jakamista varten ja henkilö on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: Palkintojen jakaminen ja toimittaminen Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti toimittaaksemme sinulle tai edustamllasi yritykselle arvontapalkintoja. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Markkinointi Mikäli olet antanut luvan, voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palveluistamme/tuotteistamme tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana Palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen kohta 8). Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme Palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, Palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa Palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen. Lakien noudattaminen Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn. Mitä tietoja käsittelemme? Käsittelemme pelin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja: - rekisteröidyn perustiedot kuten nimi* - rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero* - mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys pelin käyttämiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua. Mistä saamme tietoja? Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä. Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille: - lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen; - kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä; mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä; - kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja - sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee. Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti. Esimerkiksi, meille peliin liittyvää palvelua tuottava palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin palvelun tuottamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa henkilötietojen asianmukaiset suojatoimet on toteutettu siten, että palveluntarjoaja on sitoutunut Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn tai käytämme EU:n komission hyväksymiä tietosuojan mallisopimuslausekkeita. Lue Privacy Shield järjestelystä täältä https://www.privacyshield.gov/welcome. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme? Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään enintään 2 kahden viikon ajan pelin päättymisen jälkeen. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä? Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Esitä tällaisessa tilanteessa vastustamista koskeva vaatimuksesi kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Toimita edellä mainittuja asioita koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä Oy Pågen Finland Ab Y-tunnus 0114242-2 Osoite: Linnoitustie 4 A 02600 Espoo. Facebook tai Instagram eivät ole osallisena kilpailun järjestämisessä. 2. Osallistumisaika ja palkinnot Kilpailu on voimassa 1.2.-17.3.2019. Arvomme kilpailun voimassa oloaikana yhteensä 30 liukuria. Palkinnot arvotaan kaikkien Gifflar-liukuripeliä pelanneiden ja kilpailuun osallistuneiden kesken. Arvonnat suoritetaan viikoittain; 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3. ja 18.3. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaan tai muuhun tuotteeseen. 3. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Oy Pågen Ab:n sekä pelin tekemiseen osallistuneet työntekijät sekä näiden perheenjäsenet. 4. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana peliä pelaavat henkilöt, jotka jättävät yhteystietonsa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista. 5. Kilpailun voittaminen Arvomme kilpailun voimassaoloaikana viikoittain 5 Gifflar-liukuria kaikkien peliä pelanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken. Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti viikon sisällä arvonnasta. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, jää voitto toimittamatta. Yksi henkilö voi voittaa palkinnon vain kerran. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. 6. Voittajien nimen julkaiseminen Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa. 7. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut Oy Pågen Ab vastaa palkintoihin liittyvistä mahdollisista arpajaisveroista. Kilpailuun osallistuvat vapauttavat Oy Pågen Ab:n vahingoista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Oy Pågen Ab ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. 8. Muut ehdot Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Oy Pågen Ab:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.