Peli käynnistyy... Starting up...

Pidä Finnkinon logot ilmassa ja selvitä oletko pallottelun mestari vai rähmäkäpälä? Voit voittaa herkkuetukupongin tai leffaliput! Keep bouncing the balls as long as you can!

TOP 10

Lunasta palkintosi tästä! Claim your prize!

Saat sähköpostiisi etusetelin, jolla voit lunastaa herkkukuponkisi Finnkinolta. Lisäksi kaikkien pelaajien kesken arvotaan 3 kpl neljän leffalipun pakettia. You will receive email with information on how to claim your prize!

Säännöt Rules

Peliä voi pelata kuka tahansa Finnkinon elokuvateatterissa asioiva keväällä/ kesällä 2018. Kun pelissä on kerännyt riittävästi pisteitä, voittaa herkkuetukupongin, jonka voi hyödyntää Finnkinon elokuvateattereissa (ei Maxim). Kupongin voi lunastaa sähköpostiinsa jättämällä nimensä ja s-postiosoitteensa. Kaikkien pelaajien kesken arvotaan 3kpl neljän leffalipun pakettia.

Tietosuojaseloste Privacy policy

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystaho Finnkino Oy, Y-tunnus: 0647239-1 Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki www.finnkino.fi 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Verkkokauppapäällikkö Anna Nurmivaara Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki www.finnkino.fi 3. Rekisterin nimi Finnkino pelirekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Rekisteri on perustettu aulan ja verkkosivujen ajanvietepelaajien arvontapalkintojen jakamista varten ja henkilö on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Peliä voi pelata ja palkintoja voi voittaa ilman rekisteriin liittymistä, jolloin asiakkaan jättämiä tietoja ei säilytetä. Mikäli pelaaja on antanut markkinointiluvan, voidaan luvan antaneille lähettää myös markkinointiviestejä sekä tietoja Finnkinon tai pelien mainostajakumppanien eduista tai kampanjoista. Yrityksellä on oikeus poistaa henkilön tiedot rekisteristä. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään. Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi. (jos henkilötietojen säilyttämisen tarkka määrittely ei ole mahdollista, tulee ilmoittaa tämän ajan määrittämiskriteerit). 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää henkilön itsensä ilmoittamat tiedot: nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteristä löytyy tieto, mikäli henkilö on antanut luvan vastaanottaa markkinointimateriaalia, pelattua peliä koskevaa tietoa (mm. peliajankohta, mille tasolle pelissä jäi) sekä arvonnan voittajat ja mahdolliset henkilön antamat vastaukset voittoilmoituksiin. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojen käyttöön, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilö ilmoittaa kerättävät tietonsa itse pelaamansa pelin yhteystietolomakkeella. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Pelaamansa pelin kautta kerättäviä tietoja käytetään peliarvonnoissa sekä markkinointiluvan voimassa ollessa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto Manuaalista aineistoa ei pelin kautta kerätä. ATK:lla käsiteltävät tiedot Tiedot on suojattu erillisessä SSL-suojatussa tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Tunnukset on annettu organisaation sisällä vain pelin arvonnan ja toteutukseen sekä mahdollisen markkinointimateriaalin lähettämiseen osallistuville henkilöille. Tunnukset säilytetään erillisellä tietoturvalla ja salasanalla suojatussa tietokannassa. Pelin teknisen toteutuksen toteuttaneella palveluntarjoalla (Panic Marketing Oy, Y-tunnus: 1582142-6) on teknisistä syistä pääsy pelin hallintapaneeliin, josta tiedot löytyvät. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää henkilötietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja. 10. Tarkastusoikeus Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Pyyntö henkilötietojen tarkastamisesta tulee osoittaa rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (ks. yhteystiedot edeltä). Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän toimesta. 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Henkilöllä on myös oikeus saada oikaistuksi mahdollinen virhe häntä koskevissa tiedoissa. 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mainontaa ja markkinointia varten tai henkilö voi myös pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Virheen oikaisemiseksi, markkinointikiellon tai tietojen poiston osalta henkilön tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös halutessaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.